WAŻNE- Informacja dotycząca przetwarzania Danych Osobowych w placówce

 

Drodzy Pacjenci,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny. Zapewniamy jednocześnie że:

-przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne,

-dbamy o ich bezpieczeństwo.

 

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest:

 

Lecznica Chirurgiczno – Ortopedyczna

ESKULAP

Witold Kołtun,Danuta Orłowska-Kołtun

Lekarze, SP.P.
10-177 Olsztyn ul. Brzozowa 14
tel. (89) 523 91 31; fax (89) 523 52 44
NIP: 739-10-39-718

REGON:510130529

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

 

-upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Lecznicy Chirurchiczno- Ortopedycznej Eskulap, Witold Kołtun, Danuta Orłowska- Kołtun, Lekarze SP.P.,ul. Brzozowa 14, 10-177 Olsztyn;

-wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności podwykonawcy świadczący usługi medyczne, podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych informuję, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Informacja

Drodzy Pacjenci,

informujemy, że dnia 24.05.2018 roku lecznica będzie nieczynna.

 

Pozdrawiamy,

Eskulap