Wolne miejsca

Zwolniły się miejsca na Narodowy Fundusz Zdrowia do Poradni Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych. Zapraszamy do rejestracji

Przypominamy, że:

do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

WAŻNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia nr 1661 z dnia 26 września 2005r. informujemy, że w chwili  rejestracji świadczeniobiorca ma obowiązek przedłożenia skierowania lub dokumentu uprawniającego do uzyskania świadczenia bez skierowania.

 

Z poważaniem

Kierownik Lecznicy Eskulap

Danuta Orłowska-Kołtun