Otwarcie rejestracji na 2018 rok

W ostatnim tygodniu listopada 2017 roku otwarta zostanie rejestracja na 2018 rok. Zapraszamy.

Przypominamy, że:

do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

WAŻNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia nr 1661 z dnia 26 września 2005r. informujemy, że w chwili  rejestracji świadczeniobiorca ma obowiązek przedłożenia skierowania lub dokumentu uprawniającego do uzyskania świadczenia bez skierowania.

 

Z poważaniem

Kierownik Lecznicy Eskulap

Danuta Orłowska-Kołtun

Informacja

Drodzy Pacjenci,

Informujemy, że w dniach od 05.03.2018r do 09.03.2018 r. lekarz Witold Kołtun jest nieobecny z powodu choroby.