Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

ESKULAP LECZNICA
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://eskulap.olsztyn.pl są przetwarzane przez Witolda Kołtuna oraz Danutę Orłowską-Kołtun prowadzących Lecznicę Chirurgiczno-Ortopedyczną Eskulap z siedzibą w  Olsztynie, ul. Brzozowa 14, 10-177, Olsztyn, NIP 739-10-39-718, którzy są administratorami tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO).
Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
– w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu: dokonania rejestracji, odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania oraz w celu komunikacji z pacjentem. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody pacjenta na świadczenie usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkuje także możliwość świadczenia przez nas Państwu usług drogą elektroniczną.
II. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Tymi środkami są w szczególności: kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne – certyfikat SSL. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
bezpiecznie przechowywane,
nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrażania środków bezpieczeństwa danych osobowych, by uniemożliwić naruszanie bezpieczeństwa danych np. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.
III. INFORMACJE TECHNICZNE
Pliki cookies
Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej  na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych pacjentów.
Pliki cookie nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
Rodzaje plików cookie:
Pliki niezbędne do działania strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony może być utrudnione.
Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.
Jak można zarządzać plikami cookies?
Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.
W związku z korzystaniem z zewnętrznej aplikacji „Rejestracja online” na stronie internetowej mogą być wykorzystywane inne rodzaje plików cookie. Więcej informacji dotyczących plików cookies można znaleźć tutaj: https://www.znanylekarz.pl/prywatnosc.
Pozostałe informacje techniczne
Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Dobrowolna, świadoma zgoda.
V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Mogą Państwo w każdym czasie:
Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
Żądać przeniesienia swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
VI. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe mogą być udostępnione osobom zatrudnionym przez Administratora, posiadającym upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pielęgniarki, recepcjonistki, pomoc medyczna). Mogą być przekazywane także następującym kategoriom odbiorców: firmy księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta https://eskulap.olsztyn.pl wyłącznie w związku z realizacją naszych celów. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.
VII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie internetowej https://eskulap.olsztyn.pl, lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

VIII. INFORMACJA KONTAKTOWA
W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio pod wskazany adres mailowy: rejestracja.eskulap@wp.pl