Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

ESKULAP LECZNICA
Standardy Ochrony Dzieci

Standardy Ochrony Dzieci

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15.02.2024 r., na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. Lecznica Eskulap ustanowiła i wdrożyła Standardy Ochrony Dzieci. Oznacza to, że w ramach zapisów wyżej wymienionej ustawy, Spółka:

 • ocenia każdego pracownika pod kątem jego/jej przygotowania do pracy z małoletnimi
 • wymaga od każdego pracownika przedłożenia zaświadczenia o niekaralności, pozyskanego z Krajowego Rejestru Karnego lub odpowiadającego im organu z państw trzecich
 • określiła zasady bezpiecznego kontaktu z pacjentem – małoletnim
 • oświadcza, że każdy pracownik ma zapewnione podstawowe przeszkolenie w temacie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i pomocy im w sytuacji zagrożenia, w zakresie:
  • rozpoznawania symptomów krzywdzenia małoletnich
  • zasad bezpiecznego kontaktu
  • stosowania adekwatnych do sytuacji procedur interwencji prawnej w przypadku podejrzenia krzywdzenia
  • odpowiedzialności prawnej w zakresie wykonywania swoich czynności i podejmowania interwencji
  • rozpoczynania procedury “Niebieskiej Karty”
 • wprowadziła procedury, które określają działania, jakie mają zostać podjęte w zależności od stwierdzonego lub podejrzewanego stosowania przemocy wobec osoby małoletniej. Procedury są dostępne dla każdego pracownika Lecznicy Eskulap
 • prowadzi rejestr przypadków zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia osób małoletnich oraz interwencji przeprowadzonych przez pracowników Spółki
 • monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi Standardami Ochrony Dzieci i w ramach potrzeby dokonuje aktualizacji (min. raz na dwa lata)
 • wyznacza Pana Błażeja Orłowskiego – Kołtun jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie i monitorowanie Standardów Ochrony Dzieci

Ponadto informujemy, że każdy małoletni pacjent i rodzic może w przychodni uzyskać podstawowe informacje odnośnie miejsc, gdzie udzielana jest specjalistyczna pomoc w sytuacji zagrożenia przemocą, a także z pomocą personelu Lecznicy Eskulap może wszcząć właściwą interwencję prawną mającą doprowadzić do uzyskania dobrostanu osoby małoletniej.

Plik zawierający Politykę Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem znajduje się w zakładce Do pobrania.