Kontakt z Rzecznikiem Praw Pacjenta

W związku z koniecznością dostosowania zadań NFZ do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, od 2 lipca 2010 r. zadania Biur Rzeczników Praw Pacjenta w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich Funduszu przejmują komórki do spraw skarg i wniosków.
 

Będą one odpowiedzialne za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg pacjentów związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Jednocześnie przypominamy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

  • Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
  • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
  • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


Dane teleadresowe:

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie

Wydział Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Skarg i Wniosków

ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn
tel. 89 539 97 93, 89 532 74 14, infolinia 194 88
fax. 89 533 91 74
adres e-mail: wss@nfz-olsztyn.pl
 

Godziny pracy:

pon.- 8.00 – 18.00
wt-pt. – 8.00 – 16.00

Źródłó: http://www.nfz-olsztyn.pl/index.php?md=ar&par=6058