Przygotowanie i kwalifikacja do zabiegu

W trybie jednodniowym realizowane są zabiegi operacyjne zarówno finansowane przez NFZ jak i wykonywane prywatnie.
Każdy pacjent oczekujący na zabieg operacyjny ma obowiązek odbyć wizytę lekarską kwalifikacyjną i konsultację anestezjologiczną. Spotkanie z lekarzem służy poszerzeniu wywiadu medycznego, pozwala ocenić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz wykonać niezbędne badania dodatkowe. Na wszystkie wykonywane czynności chory winien wyrazić świadomą zgodę.


Wszystkie zabiegi operacyjne wykonywane są w znieczuleniu, które dostosowane jest do wymogów operacji, stanu zdrowia i oczekiwań pacjenta. Operacje i znieczulenia prowadzone są przez wykwalifikowany i przyjazny personel lekarski i pielęgniarski z zabezpieczeniem pełnego monitorowania parametrów życiowych dając pacjentom poczucie bezpieczeństwa i komfortu zarówno w trakcie zabiegu operacyjnego jak i w okresie pooperacyjnym.